Sandtoftevej 35
6857 Blåvand
Denmark

Klik - her - for at se et større kort.


Attraktioner i nærheden
Ravmuseet i Oksbøl
Ravmuseet i Oksbøl
Vestergade 25, 6840 Oksbøl
Tel.: 75 27 07 03
Åben hele året - alle dage fra kl. 11.00 - 17.00
Lukket: 24/12, 25/12, 31/12 & 01/01
Priser: Voksne 30 kr. - børn 10 kr. Grupper og pensionister kr. 20,-

Udstillingen belyser alle aspekter ved rav. Naturhistorisk vises, hvordan rav dannes, og hvordan plantedele eller insekter kan blive indesluttet i rav. Sideløbende hermed beskæftiger det geologiske afsnit sig med aflejringsforhold og forskellige ravtyper fra hele verden.
Den kulturhistoriske side af ravet vises kronologisk. I forhistorisk tid har man eksempler fra stenalderen på, hvordan rige gravgaver var af rav. Der er nogle få ravfund fra bronzealderen og en del jernalderperler af forskellig udformning. Fra den klassiske oldtid ses bl.a. etruskiske smykker lavet af rav.
Handel og udveksling af gaver var bindeleddet mellem Norden og Middelhavslandene både i oldtiden, vikingetiden og middelalderen. Også her spillede rav en vigtig rolle.
Fra barokken og frem indeholder udstillingen pyntelige og nyttige genstande fra både Europa og fjernere verdensdele. Hovedvægten er dog lagt på dansk materiale, rav fundet og bearbejdet i Danmark - især ved Vesterhavet. I årtusinder er der langs Vesterhavet samlet rav. I moderne tid har rav fundet industriel anvendelse, men også især til folkemedicin har rav stadig rig anvendelse.